پخت کیک

نکات مهم هنگام پخت کیک

1- حتما فر به دمای مورد نظر رسیده باشد. بعد از باز کردن درب فر به سرعت گاری خمیر را داخل فر قرار دهید تا کمترین اتلاف حرارت اتفاق بیفتد.
2- فاصله دریچه های فر را کنترل کنید در غیر اینصورت با عدم یکنواختی پخت در بالا و پایین کیک مواجه خواهید شد.
3- دمای مناسب فر را برای قالب های مختلف و خمیر ریزی مختلف رعایت کنید.
4-حتی الامکان یک ردیف از بالا و یک ردیف از پایین گاری را خالی نگه داشته و با سینی خالی پر کنید.
5-قبل از ژلاتینه شدن نشاسته موجود در خمیر در دقایق اولیه بالا آمدن کیک از وجود ضربه و یا استرسهای فیزیکی به خرک جلوگیری کنید.
6- برای اطمینان از پخت کیک غیر از رنگ می توان از لمس رویه کیک که حالت برگشتی دارد و یا فروکردن سیخ خلال داخل یک کیک و خارج کردن آن بدون چسبیدن کیک به آن به پختگی آن پی برد.
7- یک دقیقه آخر فر حدود 10 سانتیمتر درب فر را باز نگه دارید تا بخارآب محبوس در فر خارج شده و رطوبت کیک تنظیم گردد.
کلمات کلیدی:

درج نظر:

captcha

نظرات کاربران:

  • تعداد نظرات : 0
  • نظرات انتشار یافته : 0
  • در انتظار تایید : 0
  • نظرات تایید نشده : 0

پخت کیک

نکات مهم هنگام پخت کیک

1- حتما فر به دمای مورد نظر رسیده باشد. بعد از باز کردن درب فر به سرعت گاری خمیر را داخل فر قرار دهید تا کمترین اتلاف حرارت اتفاق بیفتد.
2- فاصله دریچه های فر را کنترل کنید در غیر اینصورت با عدم یکنواختی پخت در بالا و پایین کیک مواجه خواهید شد.
3- دمای مناسب فر را برای قالب های مختلف و خمیر ریزی مختلف رعایت کنید.
4-حتی الامکان یک ردیف از بالا و یک ردیف از پایین گاری را خالی نگه داشته و با سینی خالی پر کنید.
5-قبل از ژلاتینه شدن نشاسته موجود در خمیر در دقایق اولیه بالا آمدن کیک از وجود ضربه و یا استرسهای فیزیکی به خرک جلوگیری کنید.
6- برای اطمینان از پخت کیک غیر از رنگ می توان از لمس رویه کیک که حالت برگشتی دارد و یا فروکردن سیخ خلال داخل یک کیک و خارج کردن آن بدون چسبیدن کیک به آن به پختگی آن پی برد.
7- یک دقیقه آخر فر حدود 10 سانتیمتر درب فر را باز نگه دارید تا بخارآب محبوس در فر خارج شده و رطوبت کیک تنظیم گردد.
کلمات کلیدی:

درج نظر:

captcha

نظرات کاربران:

  • تعداد نظرات : 0
  • نظرات انتشار یافته : 0
  • در انتظار تایید : 0
  • نظرات تایید نشده : 0