افزایش حجم کیک

افزایش حجم کیک عبارتست از تاثیر عوامل و موادی که باعث رسیدن کیک به حجم کیک مطلوب میشوند.
بنابرین یک سری مواد و عوامل در افزایش حجم کیک تاثیر دارند که به اختصار به توضیح هر یک می پردازیم:

-ژل کیک:ژل کیک یا ژل امولسیفایر ها تاثیر بسزایی در افزایش حجم کیک دارند.البته استفاده بیش از حد مجاز از ژل کیک بجای افزایش حجم کیک سبب برگشت حجم( overdose) میشود.بنابرین باید به مقدار ژل کیک مصرفی جهت افزایش حجم کیک توجه داشت.
-تخم مرغ:تخم مرغ نیز باعث تاثیر در افزایش حجم کیک میشود. با هم زدن تخم مرغ هنگام میکس عمل هوادهی اتفاق می افتد و سبب افزایش حجم کیک میشود.
-شکر نیز در افزایش حجم کیک تاثیر دارد بگونه ای که با حفظ هوای موجود به پوک شدن کیک و افزایش حجم کیک کمک میکند.
-بکینگ پودر نیز به عنوان ماده ورآورنده یا حجم دهنده در افزایش حجم کیک تاثیر گذار است.
-علاوه بر مواد فوق یک سری موارد  دیگر در افزایش حجم کیک و ماندگاری کیک و نیز نرمی و لطافت کیک تاثیر دارند.
-اندازه قالب کیک در افزایش حجم کیک نیز تاثیر دارد.یعنی اگر اندازه قالب نسبت به خمیر کیک بزرگتر باشد،افزایش حجم کیک بخوبی انجام نمیشود و کیک خوب پف نمیکند.
-اگر دمای فر بسیار زیاد یا بسیار کم باشد،افزایش حجم کیک بخوبی انجام نمیشود.
-اگر میزان روغن بیشتر از حد باشد بجای افزایش حجم کیک ،کاهش حجم کیک و اثر نامناسب در بافت کیک را بدنبال خواهد داشت.
-اگر هنگام مخلوط کردن مواد ترتیب افزودن آنها رعایت نشود،افزایش حجم کیک را بدنبال نخواهد داشت.
-اگر مقدار مایعات مورد استفاده کم یا زیاد باشد،کیک خوب پف نخواهد کرد و افزایش حجم کیک و ایجاد بافت مطلوب کیک را بدنبال ندارد.
-اگر هنگام پخت کیک،کره یا تخم مرغ مورد استفاده کم یا قدیمی باشد،باعث اثر منفی در افزایش حجم کیک میشود.افزایش حجم کیک