نرمی و لطافت کیک

نرمی و لطافت کیک یکی از ویژگی های مهم هر کیک می باشد.بیشتر کیک ها مانند کیک اسفنجی نرمی و لطافت کیک بیشتری دارند.
نرمی کیک و لطافت کیک به عوامل مختلفی بستگی دارند.
از جمله عوامل مهمی که در نرمی و لطافت کیک نقش دارند میتوان به : زمان پخت،نوع مواد اولیه قنادی و کیک بکار رفته،استفاده از       بهبود دهنده های کیک مانند امولسیفایرها و ... اشاره کرد.
بنابرین رعایت نرمی و لطافت کیک شاخص مهمی در کیک ها می باشد.
دقت شود که منظور از نرمی و لطافت کیک،نرمی کیک و لطافت کیک از تمام جهت از جمله: بافت کیک،ماندگاری کیک ،حجم کیک،    طعم مطلوب کیک می باشد.
همانطور که گفته شد بهبوددهنده ها نقش مهمی در نرمی و لطافت کیک دارند.از جمله این بهبود دهنده های کیک میتوان به ژل امولسیفایر ها اشاره کرد که باعث نرمی کیک و افزایش حجم کیک و بطور کل نرمی و لطافت کیک میشوند.همچنین کاهنده واتراکتیویته نمونه ای دیگر از بهبوددهنده ها می باشد که باعث نرمی و لطافت کیک و همچنین افزایش ماندگاری کیک میشود.فقط باید جهت نرمی و لطافت کیک دقت شود که مقدار مصرف این بهبود دهنده های کیک بیش از حد نباشد که اثر عکس داشته باشد.

شرکت الیاس سانیا تولید کننده انواع بهبود دهنده های کیک از جمله ژل امولسیفایرها و کاهنده واتراکتیویته می باشد که باعث نرمی و لطافت کیک،افزایش ماندگاری کیک،افزایش حجم کیک،بافت مطلوب کیک و ... میشوند.
میتوانید اطلاعات مربوط به این بهبوددهنده ها را که باعث نرمی و لطافت کیک میشوند در بخش محصولات سایت ملاحظه نمایید.

 

نرمی و لطافت کیک