شرایط ویژه فروش و ارسال کالا

1-شرایط تحویل بار:مقادیری که مجموع هر فاکتور کمتر از 500کیلوگرم باشد،کل کرایه حمل با خریدار می باشد،ولی مقادیر بالای 500کیلوگرم کل کرایه حمل تا درب انبار مشتری با شرکت می باشد.

2-روش پرداخت:روش پرداخت فقط به صورت نقدی و اینترنتی قبل از ارسال کالا می باشد.

3-محدوده زمانی ارسال بار:زمان ارسال کالا بین 1 تا 8 روز کاری پس از حواله پرداختی توسط مشتری می باشد.

4-شرایط قیمت:قیمتهای فوق به صورت پایه و جهت مقادیری که فاکتور کمتر از 100 کیلوگرم است،می باشد و مقادیر 100 الی 500 کیلوگرم شامل 3 درصد تخفیف،500کیلوگرم تا 1 تن شامل 6 درصد و بالای 1 تن شامل 9 درصد تخفیف می باشد.

این شرایط مربوط به محصولات به جز پودر نان پیتزا می باشد و شرایط فروش و ارسال پودر نان پیتزا جداگانه به شرح زیر می باشد:

شرایط فروش و ارسال پودر نان پیتزا:
تخفیف حجمی برای 4 تن خرید،1 درصد-برای 7 تن 1.5 درصد و برای 10 تن 3 درصد می باشد
خرید نقدی 5 درصد تخفیف دارد
حداقل خرید برای نمایندگان به عنوان نمونه 500کیلوگرم می باشد
هزینه حمل بر عهده شرکت می باشد.